Igazságügyi értékbecslés

Az igazságügyi értékbecslés:  gép, berendezés és ingatlan más-más típusú és egyedi jellemzőket tartalmaz, ezért a feladat megismerése után tudunk ajánlatot adni. Az árajánlat elfogadása után, megbízási szerződés megkötésével kezdődik meg a helyszíni szemle, és az értékbecslés.

FONTOS: Jogviták kimenetele gyakran valamilyen szakkérdés eldöntésétől függ, melynek feltárása az igazságügyi szakértő feladata.

Az igazságügyi szakértői tevékenységet a 2005.évi XLVII. törvény, 31/2008. (XII.31.) IRM rendelet és a 9/2006. (II.27.) IM rendelet szabályozza.

Jogszabályi háttér alapján bíróság, ügyészség, a rendőrség és más hatóság kirendelése esetében készíthet szakértést igazságügyi szakértő és ezzel segíti a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.

Lakossági, illetve üzleti területen magánszemélyként is igénybe vehetünk ingatlan, vagy műszaki igazságügyi szakértőt, aki független szakértőként jelenik meg a bírósági, közigazgatási és hatósági eljárásokban.

A 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nem peres eljárásokról szóló törvény szerint, a közjegyző előtti előzetes bizonyítás esetében kérhető az igazságügyi szakértő kirendelése.

Mikor kérjünk kirendelést:

Kirendelést lehet kérni, ha a kérelmező számára jelentős tény, illetve egyéb körülmény megállapításához, vagy megítéléséhez, melyhez különleges szakértelem szükséges, továbbá ingatlan jogi ügyekben, vállalkozások jogvitáinak közjegyző előtti bizonyítási eljárásban.

Az elkészített szakértői véleményt később bírósági eljárásoknál is fel lehet használni.

Közjegyző csak az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, illetve az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő gazdasági társaságot rendelhet ki szakértőként.

Műszaki és ingatlan igazságügyi értékbecslés Budapest, Pest megye és az ország teljes területén. Ha kisajátítás, peres ügy előtt áll, vagy bármilyen okból van szüksége igazságügyi értékbecslés, vagyonértékelés szakértés elkészítésére, az űrlap kitöltésével kérjen árajánlatot.

Ha az űrlapot kitöltötte, elküldte, én vagy munkatársam 2-3 órán belül telefonon megkeressük, árajánlatot adunk, vagy e-mailen küldjük meg!

Köszönjük az árajánlat kérését, jól választott…

igazságügyi értékbecslés

Kérjük, hogy az ingatlan, vagy műszaki vagyonértékelés, szakértés igazságügyi értékbecslés elkészítéséhez a leegyeztetett iratokat a helyszíni szemlén adják át az értékbecslőnek:

 • Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi),
 • térképmásolat (csak telkes ingatlanokhoz, 30 napnál nem régebbi),
 • társasház alapító okirata (ha használati jog is tartozik az ingatlanhoz, vagy csak így azonosítható),
 • méretezett alaprajz (műszaki alaprajz, pontos méretezéssel),
 • jogerős építési engedély, tervdokumentáció (folyamatban lévő építés esetében),
 • használatba vételi, fennmaradási engedély (ha a térképmásolat nem egyezik a valósággal),
 • használati megállapodás (az ingatlan részek beazonosítására),
 • költségvetés (építési hitel esetében),
 • működési engedély (üzleti tevékenység esetén),
 • telephely engedély (nem lakóingatlan esetén),
 • bevételi adatok (jövedelemtermelő ingatlan, projekt ingatlan, termőföld esetében),
 • bérleti szerződés (bérbeadással hasznosított ingatlannál, eszköznél),
 • eszköz lista, beszerzési érték, nettó érték, műszaki leírás,
 • gépkönyv, stb. (gépek értékeléséhez, eszközönként változó dokumentum),
 • könyvelési adatok (gazdasági társaságok értékeléséhez)
 • igazságügyi szakértéshez szükséges iratok: előre egyeztetve.

Amennyiben valamely dokumentum hiányzik, irodánk külön díjazásért beszerzi (pl.: tulajdoni lap, térképmásolat), vagy pótolja (pl.: alaprajz).

Milyen esetekben szükséges az igazságügyi szakértés, a gépek, eszközök, ingatlanok forgalmi értékbecslése:

 • adásvételénél,
 • bérbeadásánál,
 • lízingelésénél,
 • apportálásuknál.
 • cégek egyesülésénél,
 • szétválásánál,
 • cégek felszámolásánál,
 • cég eszközeinek, ingatlanjának könyv
  szerinti értéken történő nyilvántartásánál,
 • pályázatoknál,
 • hitelfelvételnél,
 • vagyonmegosztási célra, közös tulajdon megszüntetése esetében (válás, öröklés, stb.).
 • peres eljárások megelőzésére, reális érték alapján történő megegyezéshez,
 • gyámhivatali eljárás céljából,
 • bíróság előtti peres ügyekben,
 • bérleti viszonnyal kapcsolatos vitás ügyekben: pl. bérleti díj megállapítása céljából,
 • kisajátítási, kártalanítási vitás kérdésekben,
 • közjegyző előtti, nem peres eljárásokhoz,
 • illetve egyéb esetekben.

Vállalkozásoknak az alábbi tárgyi eszköz (eszközök), értékbecslésére van szükségük:

A műszaki értékbecslés menü pontban részletesen is olvashatja.

 • Tehergépjárművek,
 • Termelő gépek, munkagépek, ipari berendezések,
  Mezőgazdasági gépek,
 • Orvosi eszközök, műszerek,
 • Egyéb eszközök és berendezések,
 • Készletek.

Az alábbi ingatlan igazságügyi értékbecslés szükséges a vállalkozásoknak:

ingatlanértékbecslés menü pontban részletesen is olvashatja.

 • Lakóingatlanok,
 • Ipari ingatlanok,
 • Kereskedelmi létesítmények,
 • Mezőgazdasági ingatlanok,
 • Különlegesen speciális ingatlanok,
 • Infrastrukturális létesítmények,
 • Egyéb ingatlanok értékbecslése.

A gépekre készített igazságügyi értékbecslés a RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Alkalmazott Nemzetközi Érvényű Iránymutatása (AIM) és az IVS 220 Nemzetközi Értékbecslési Szabványainak (International Valuation Standars), módszereinek betartásával készülnek el, de figyelembe véve a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben rögzített módszertani elveket is.

A lakó, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, speciális és egyéb ingatlan igazságügyi értékbecslés a szakmai normáknak megfelelően történik. Továbbá a TEGOVA vagyonértékelési útmutatójának, az EVS (2003,2009,2012) irányelveinek megfelelően készítjük el, de figyelembe véve a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet -ben rögzített módszertani elveket is.

 

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTÉS ÁRA, DÍJA:

Az ingatlan, vagy a műszaki igazságügyi szakértői díj megállapítása, a szakértői feladat ismeretében, felmerülő költségek és a ráfordított idő függvényében, melynek elszámolása a 3/1986. (II.21.) IM rendelet alapján történik.

Műszaki eszköz gép és ingatlan igazságügyi értékbecslés szakértés

Magán személyeknek igazságügyi ingatlan szakértés

Főként lakóingatlanok, ezen belül lakások, telkek, és felépítményes ingatlanokhoz kapcsolódó igazságügyi ingatlan értékbecslés szakértéseket készítünk. Ezek lehetnek a jelenlegi, de lehetnek múltbeli érték meghatározások, de lehetnek az ingatlan értékére irányulóak, vagy építési költségekre is. Ha termőföld, vagy erdő értékének meghatározása a cél, akkor is rendelkezésükre állunk.

Legfontosabb alapelvünk, hogy az általunk készített igazságügyi szakértés, független, valós tartalmú, aggálymentes és védhető. Az igazságügyi értékbecslőink korszerű szakmai tudásszinttel, ismeretekkel, a szakirodalomra támaszkodva, megfelelő szakmai eljárásokat és módszereket alkalmaznak. A szakértéseket az előírásoknak megfelelően dokumentálják, és az alkalmazott adatok forrása visszaellenőrizhető.

Olvassa el a fenti felsorolásban, hogy mikor szükséges Önnek igazságügyi ingatlan értékbecslés szakértést kérnie, és keressen bennünket bizalommal.

Igazságügyi ingatlan és műszaki gép értékbecslés vállalkozásoknak

Vállalkozásoknak már nem csak lakó ingatlanuk van, hanem ipari ingatlan, kereskedelmi ingatlan, mezőgazdasági ingatlan, infrastrukturális, speciális és egyéb létesítményekben végzik tevékenységüket. A vállalkozásoknak az ingatlanjaikon felül tárgyi eszközei, műszaki gépei, berendezései, felszerelései vannak. Vállaljuk az ezekhez kapcsolódó igazságügyi ingatlan vagy műszaki értékbecslések elkészítését.

A fenti felsorolásokból megtudhatja, hogy milyen esetekben szükséges Önnek igazságügyi szakértést kérnie. Kérjen árajánlatot.

Ügyvédi irodáknak igazságügyi ingatlan és műszaki gép értékbecslés szakértés 

Akár magánszemély ügyfelének, vagy vállalkozás vezetőjének keres igazságügyi szakértőt ingatlan, vagy műszaki értékbecslés területen. Vagy csak konzultálni szeretne, egy konkrét szakkérdésben kérem, keressen meg bennünket.
Segítséget tudunk nyújtani magán, vagy vállalkozó ügyfelének, a fenti felsorolásból megtudhatja, hogy milyen esetekben tudunk tanácsot adni, vagy elvégezni egy konkrét szakértést.

Igazságügyi ingatlan és műszaki gép értékbecslés szakértés kirendelésre jogosultak

Cégemből három független igazságügyi szakértő jogosult igazságügyi szakértés elvégzésére bírósági, közjegyzői, rendőrségi, ügyészségi, vagy NAV kirendelésre. Magán személyek és vállalkozások esetében magán szakvéleményt készítünk, megbízásos alapon.

● Berecz Tamás igazságügyi szakértő ingatlan területre jogosult szakértéseket vállalni.
● Havas László gyémánt fokozatú Igazságügyi szakértő műszaki és energetikai szakterületre jogosult szakértéseket vállalni.
● Lőrik János mezőgazdasági, élelmiszeripari és gépesítési igazságügyi szakterületre jogosult szakértéseket vállalni.

A feladat bonyolultságától függően 8-30 napos határidőre vállaljuk az igazságügyi szakértések elkészítését. Bíróságok 30-60 napot határoznak meg a kirendelő végzésekben.

Az igazságügyi szakértő következő kérdésekre tud választ adni

 • mekkora a piaci forgalmi értéke az adott ingatlannak, vagy műszaki eszköznek,
 • mennyi volt a piaci forgalmi értéke egy adott ingatlannak, vagy műszaki eszköznek, egy múltbeli évben,
 • mekkora volt a piaci forgalmi értéke egy adott ingatlannak egy múltbeli évben,
  egy építkezés előtt, és mennyi lett az érték annak befejezése után.
 • egy építkezés, vagy felújítás milyen mértékben befolyásolta az adott ingatlan értékét,
 • elemi kár előtti, illetve utáni érték meghatározás.
 • gépek bérbeadásánál elmulasztott karbantartásból eredő értékcsökkenés értéke,
 • mekkora volt a piaci forgalmi értéke egy adott műszaki gépnek, egy múltbeli évben, felújítás előtt, és mennyi lett az értéke felújítás után,
 • és még sok más esetben.

A szakértők: műszaki gép, eszköz, ingatlan, értékbecsléseket készítenek bírósági, közjegyzői, rendőrségi, és NAV kirendelésre.

Berecz Tamás Igazságügyi szakértő ingatlan területre
Berecz Tamás
 • Okl. építőmérnök, ref. kép: logisztikai bázis értékbecslése
 • Ingatlanvagyon értékelő,
 • Építőipari igazságügyi szakmérnök,
 • Igazságügyi ingatlan értékbecslő szakértő
logisztikai bázis értékbecslése
logisztikai bázis értékbecslése
Havas László Gyémánt fokozatú Igazságügyi szakértő műszaki szakterületre
Havas László
 • Okl. gépészmérnök, ref. kép: robotkar értékbecslése
 • Gyémánt fokozatú Igazságügyi szakértő
  műszaki és energetikai szakterületre,
 • Ingatlanvagyon értékelő
robotkar értékbecslése, műszaki gép
robotkar műszaki gép ingatlan értékbecslés
Lőrik János Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépesítés igazságügyi szakértő
Lőrik János
 • Okl. mezőgazdasági gépészmérnök, ref. kép: varrógép értékbecslése
 • Agrár-közgazdasági szakos mérnök,
 • EU- minősített ingatlanvagyon értékelő
 • Mezőgazdasági és élelmiszeripari
  gépesítés igazságügyi szakértő
varrógép értékbecslése
varrógép értékbecslése

Igazságügyi műszaki és ingatlan értékbecslés referenciák

Tetszett? Hasznos volt? Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!