Ingatlan értékbecslés

Az ingatlan értékbecslés: minden ingatlan, ház és lakás illetve telek más és más típusú és egyedi jellemzőket tartalmaz, ezért a feladat pontos ismeretében adunk árajánlatot. Az árajánlat elfogadása után, a megbízási szerződés megkötésével kezdődik meg a helyszíni szemle, és az értékbecslés.

FONTOS: akik eddig ingatlan értékbecslés készítéséve állapították meg a vállalkozásuk ingatlanjainak irányárát a pontos ár ismeretében jelentős anyagi előnyhöz jutottak időt, illetve hirdetési költséget takarítottak meg, nem beszélve az értékesítési árat előbb felhasználhatták.
Az ingatlan értékbecslés figyelembe vételével céges ingatlan vételnél a reális piaci értéket fizették meg, vagy ár alatt vásároltak.
Egy cég egy pályázat, fejlesztés vagy hitelfelvétel előtt, a portfóliójuk pontos ismeretében, üzleti tervük készítésekor már jól tervezhet. 

Ingatlan értékbecslés Budapest, Pest megye és az ország teljes területén. Amikor ingatlan eladás vagy vétel előtt áll, vagy bármilyen más okból van szüksége ingatlan értékbecslés, vagyonértékelés, szakértés elkészítésére, az alábbi űrlap kitöltésével kérjen árajánlatot.

Ha az űrlapot kitöltötte, elküldte, én vagy munkatársam 2-3 órán belül telefonon megkeressük, árajánlatot adunk, vagy e-mailen küldjük meg!

Köszönjük az árajánlat kérését, jól választott…

Kérjük, hogy az ingatlan értékbecsléshez, vagyonértékeléshez, leegyeztetett iratokat a helyszíni szemlén adják át az értékbecslőnek:

 • Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi),
 • térképmásolat (csak telkes ingatlanokhoz, 30 napnál nem régebbi),
 • társasház alapító okirata (ha használati jog is tartozik az ingatlanhoz, vagy csak így azonosítható),
 • méretezett alaprajz (műszaki alaprajz, pontos méretezéssel),
 • jogerős építési engedély, tervdokumentáció (folyamatban lévő
  építés esetében),
 • használatba vételi, fennmaradási engedély (ha a térképmásolat nem egyezik a valósággal),
 • használati megállapodás (az ingatlan részek beazonosítására),
 • költségvetés (építési hitel esetében),
 • működési engedély (üzleti tevékenység esetén),
 • telephely engedély (nem lakóingatlan esetén),
 • bevételi adatok (jövedelemtermelő ingatlan, projekt ingatlan, termőföld esetében),
 • bérleti szerződés (bérbeadással hasznosított ingatlannál),

Amennyiben valamely dokumentum hiányzik, irodánk külön díjazásért beszerzi (pl.: tulajdoni lap, térképmásolat), vagy pótolja (pl.: alaprajz).

Milyen esetekben szükséges az ingatlan forgalmi értékbecslés, vagyonértékelés:

 • adásvételénél,
 • bérbeadásánál,
 • lízingelésénél,
 • apportálásuknál.
 • cégek egyesülésénél,
 • szétválásánál,
 • cégek felszámolásánál,
 • cég ingatlanjainak könyv szerinti értéken 
  történő nyilvántartásánál,
 • pályázatoknál,
 • hitelfelvételnél,
 • illetve egyéb esetekben.

Vállalkozásoknak többféle típusú ingatlanja van.

Lakóingatlanok értékbecslése:

 • Lakások, lakótelepi típuslakások, panellakás, városi lakóépületben található egyedi alaprajzú lakások, társas házi lakások, sorházi lakások, családi házas ingatlanok, házak, lakó épületek, ikerházak, padlás, tetőtér, luxus villa, kúria, kastély, falusi lakóházak, tanya, állattenyésztő ingatlan, növénytermesztő ingatlan, hétvégi házak és nyaralók, illetve zártkerti ingatlan,

Ipari ingatlan értékbecslés:

 • Ipari terület, ipari park, ipari létesítmények, logisztikai park, csarnok, raktár, raktárbázis, gyár, vállalat, üzem, erőmű és műhely, illetve telephely, 

Kereskedelmi létesítmények értékbecslése:

 • Iroda, irodaházak, kiskereskedelmi ingatlanok, boltok, üzletek, szakáruházak, bevásárló központok, hipermarket, raktárak, logisztikai központok, vendéglátó létesítmények, eszpresszó, büfé, étterem, mozik, uszodák és szabadidős létesítmények, illetve fejlesztési ingatlanok: építési telek, bővíthető ingatlan.

Egyéb ingatlan:

 • bányák, temetők, vagyonértékű jogok, forgalomképtelen közterületen lévő ingatlan, idegen tulajdonú telken lévő felépítmény, stb.

Különlegesen speciális ingatlanok:

 • Piaci körülmények között, korlátozottan, vagy nem hasznosítható intézmények: Önkormányzati és az állami tulajdonban lévő közintézmények, oktatási és egészségügyi létesítmények, pl. óvoda, iskola, egészségház és nyugdíjas otthon, illetve sportlétesítmények, stb.
 • Történelmi jelentőségű ingatlanok: Műemlékek, régészeti területek, illetve helyi védettségű ingatlanok.

Infrastrukturális létesítmények:

 • Műszaki infrastruktúra: közlekedés, hír és távközlés, vezetékes ivóvízellátás szennyvízkezelés és energiaellátás, illetve hulladékkezelés.
 • Szociális és humán infrastruktúra: a lakásállomány, a közösségi és közellátási intézmények.
 • Vízgazdálkodás, és a szennyvíztisztítás termelő jellegű infrastruktúra.
 • Az infrastrukturális létesítmények lehetnek vonalas, vagy pontszerű létesítmények.

Mezőgazdasági ingatlan értékbecslés:

 • Külterület, szántóföld, termőföld, földterület, építményei, és telepítvénye, gyümölcsös, szőlő, kert, gyep, legelő, és nádas, illetve ezekhez tartozó utak,
 • Tavak, erdő,

A lakó, ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági, illetve speciális és egyéb ingatlan értékbecslés készítése a szakmai normáknak megfelelően történik. Továbbá a TEGOVA vagyonértékelési útmutatójának, az EVS (2003,2009,2012) irányelveinek megfelelően készítjük el, de mindig figyelembe vesszük a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet -ben rögzített módszertani elveket is.

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS ÁRA DÍJA, DÍJTÁBLÁZAT:

Az árak csak tájékoztató jellegűek, de mindenkor árajánlatot adunk, és az áfát nem tartalmazzák.


Lakóingatlan értékbecslés:
A lakóingatlan lakófunkció céllal épült,

Bp. és Pest megye:                                                                    Pest megyén kívül minden megye: jelenleg nem érhető el!
 Telek értékbecslés: 32e.ft-tól,                                                      • Telek értékbecslés: 51e.ft-tól, 
 lakás értékbecslés: 32e.ft-tól,                                                     • lakás értékbecslés: 42e.ft-tól,
 családi ház értékbecslés: 39e.ft-tól.                                      • családi ház értékbecslés: 51e.ft-tól.          
   nyaraló, illetve üdülő,                                                            nyaraló, illetve üdülő,                                                            

Ipari ingatlan értékbecslés:
jellemzően termelő tevékenység történik,

Bp. és Pest megye:                                                                   Pest megyén kívül minden megye:
 Telephely, raktár értékbecslés: 59e.ft-tól                          Telephely, raktár értékbecslés: 69e.ft-tól,
 üzem, gyár, épület értékbecslése: egyedi áron.          • üzem, gyár, épület értékbecslése: egyedi áron.

Kereskedelmi ingatlan értékbecslés:
olyan jövedelemtermelő ingatlan, amely hasznosítása bérbeadással is történhet,

Bp. és Pest megye:                                                                  Pest megyén kívül minden megye: 
 Üzlet, iroda értékbecslés: 59e.ft-tól,                                     • Üzlet, iroda értékbecslés: 69e.ft-tól,
üzletház, irodaház, vendéglátó létesítmény,               üzletház, irodaház, vendéglátó létesítmény, 
szálloda, stb. értékbecslése: egyedi áron.                             szálloda, stb. értékbecslése:egyedi áron.

Ingatlan fejlesztés, projekt vagyonértékelés:
ha beruházás megvalósítására alkalmas,

Bp. és Pest megye:                                                                Pest megyén kívül minden megye:
 Fejlesztési telek értékbecslés: 89e.ft-tól,                       • Fejlesztési telek értékbecslés: 99e.ft-tól,
befejezetlen fejlesztés, vagy felépítményes             befejezetlen fejlesztés, vagy felépítményes
  bővíthető ingatlan értékbecslés: egyedi áron.           bővíthető ingatlan értékbecslés: egyedi áron.  

Mezőgazdasági ingatlan értékbecslése:

Termőföld: szántó, gyep, kert, gyümölcsös és ezek telepítményei, illetve felépítményeinek értékbecslése: 42e.ft-tól.
• 
erdő, halastó és bánya, illetve ezek felépítményei: 65e.ft-tól.

Egyéb ingatlanok értékbecslése:

 Történelmi ingatlanok, speciális ingatlanok, vízi közművagyonok, illetve piaci körülmények között nem hasznosítható ingatlanok értékbecslése: egyedi áron. 

Ingatlan értékesítés esetén, irányár értékbecslés, vagyonértékelés

Az ingatlan eladásnál három dolognak érvényesülnie kell:

1. Az irányár (a piac határozza meg),
2. Az ingatlan pozícionálása-valódi előnyök bemutatása,
3. Illetve a bizalom kiépítése.

Ezek közül is legfontosabb az irányár megfelelő kialakítása.

Megoldás: Hadd, mondjam el, hogyan jöttem rá!

Már több mint 21 éve ingatlanozás területén dolgozok, jelenleg már csak műszaki gép, ingatlan értékbecslés készítést végző irodát vezetek. Előtte még ingatlan irodámban megfigyeltem, hogy amelyik ingatlannak megállapítottam az irányárát, azt sokkal jobb áron és gyorsabban adta el az irodám.

Amelyik ingatlant nem jó irányáron próbáltuk értékesíteni, arra nem csörgött a telefon, nem volt érdeklődő. Ha a tulajdonosnak sürgős lett az eladás, akkor hirtelen leengedte az árat, akár több milliós veszteség érte. Ha már az elejétől fogva, a jó irányáron hirdette volna az ingatlant, akkor árán adta volna el. Illetve az én irodám is eladhatta volna

Ha ingatlanközvetítőm ingatlanjainak az irányárát előre megállapítottam 30-40%-kal hatékonyabban teljesített.

Amelyik ingatlanközvetítőm az eladóra (annak érzelmeire) hallgatott, csak hosszú idő alatt többszöri ár korrekcióval adta el az ingatlant, vagy mint említettem a tulajdonos egy nagy „áreséssel” ár alatt adta el az ingatlant.

Az ingatlanközvetítő nem tudja jól megállapítani az irányárat, mert érdeke fűződik az értékesítéshez, jutalékért dolgozik, „magasabb ár több jutalom”. Tulajdonos meg az érzelmi kötödése miatt nem tudott megfelelő irányárat megállapítani.

Ezt felismerve, hogy egy eladó az irányár megállapítása nélkül nem tudja jól eladni az ingatlanát, ezért csak független ingatlan értékbecslő tud jó irányárat meghatározni. 

Megállapítottam a megrendelői visszajelzésekből, hogy az általam készített értékbecslés nemcsak szakmailag megalapozott, de a megadott irányár 5%-os eltérésén belül adódtak el az ingatlanok! Természetesen vannak kivételek, rossz fekvésű, rossz állapotú lakásoknál.

Értékelőim olyan értékbecslést készítenek, melyek kihangsúlyozzák az előnyeit, de objektív képet fest az ingatlanról. Mert így helyes, és mert ez működik.

Ingatlan értékelés vállalkozásoknak

Magán személyeknek főként lakóingatlanok, ezen belül lakások telkek, és felépítményes ingatlanokhoz kapcsolódó ingatlan értékbecslés szakértéseket készítünk. Ezek lehetnek a jelenlegi, de lehetnek múltbeli érték meghatározások, de lehetnek az ingatlan értékére irányulóak, vagy építési költségekre is. Ha termőföld, vagy erdő értékének meghatározása a cél, akkor is rendelkezésükre állunk.

Vállalkozásoknak már nem csak lakó ingatlanuk van, hanem ipari ingatlan, kereskedelmi ingatlan, mezőgazdasági ingatlan, és infrastrukturális, illetve speciális és egyéb létesítményekben végzik tevékenységüket. Vállaljuk az ezekhez kapcsolódó ingatlan értékbecslés elkészítését.

A feladat bonyolultságától függően 8-30 napos határidőre vállaljuk az ingatlan értékbecslés szakértések elkészítését.

Legfontosabb alapelvünk, hogy az általunk készített ingatlan értékbecslés, független, aggálymentes és védhető. Az ingatlan értékbecsléseket az előírásoknak megfelelően dokumentáljuk, és az alkalmazott adatok forrása visszaellenőrizhető.

A fenti felsorolásokból megtudhatja, hogy milyen esetekben szükséges Önnek ingatlan értékbecslés szakértést kérnie. Kérjen árajánlatot!

Értékbecslés: lakóingatlan, ipari ingatlan értékbecslés, kereskedelmi ingatlan, mezőgazdasági ingatlan, erdő értékbecslő szakértők.

Molnár Mária ESSEC Vagyon értékelő, Ingatlan gazdálkodó
Molnár Mária
 • ESSEC Vagyonértékelő, Ingatlangazdálkodó,
 • Felsőszintű ingatlan-értékbecslő,
 • Bejegyzett termőföld-forgalmi
  és értékbecslési szakértő,
 • Ingatlanvagyon értékelő
 • Gép és eszköz értékelő, a BME Továbbképző Intézet külső munkatársa, óraadó tanár.
szántóföld értékbecslése
szántóföld értékbecslése
Németh Sándor Nemzetközileg minősített ingatlan és agrárvagyon értékelő
Németh Sándor
 • Erdőmérnök-közgazdász,
 • 3401/1991 számon bejegyzett ingatlanforgalmi
  és 74970/II/2005 FVM szakértői számon bejegyzett
  termőföld-forgalmi és értékbecslési szakértő,
 • Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon
  Gazdálkodási Intézetének külső munkatársa,
 • MRICS „rural” 1289280 számon regisztrált, és
  nemzetközileg minősített ingatlanszakértő, agrárvagyon-értékelő 
erdőterület értékbecslés
erdőterület értékbecslés
Mikes Monika Ingatlanvagyon értékelő
Mikes Monika
 • EÜ. Főiskola,
 • Ingatlanvagyon értékelő
irodaház értékbecslés
irodaház értékbecslés
Kantzné Pozsár Andrea Ingatlanvagyon értékelő
Kantzné Pozsár Andrea
 • Kertészeti és Élelmiszeripari üzemmérnök,
 • Ingatlanvagyon értékelő
építési telek értékbecslés
építési telek értékbecslés
Rozman Béla Ingatlanvagyon értékelő
Rozman Béla
 • Épületgépész,
 • Eszközértékelő,
 • Ingatlanvagyon értékelő
gyümölcsös értékbecslése
gyümölcsös értékbecslése
Fazekas Zoltán személyügyi szervező Ingatlanvagyon értékelő
Fazekas Zoltán
 • JPT. egyetem, személyügyi szervező,
 • Ingatlanvagyon értékelő
zárkerti ház értékbecslése
zárkerti ház értékbecslése

Ingatlan értékelés, vagyonértékelés referenciák

Tetszett? Hasznos volt? Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!